În atenția comunității științifice!

26/08/2016
News

Centrul Proiecte Internaţionale vă informează că pentru introducerea proiectelor internaţionale în Hotărîrea cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, nr. 246  din  08.04.2010, vă rugam să completaţi fişa de înregistrarea …Detalii

incrEAST newsletter No 32

25/08/2016
News

This is the penultimate issue of the incrEAST newsletter. The web portal incrEAST is currently run by the EU-funded projects IncoNet EaP and IncoNet CA (STI International Cooperation Networks for Eastern Partnership countries / Central Asian countries). IncoNet CA will conclude its activities next month and IncoNet EaP will end in December 2016, making the upcoming November issue the last …Detalii

Rezultatele concursului de proiecte de cercetare anunţat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI) lansat în perioada 1-31 martie 2016

22/08/2016
News

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015, Centrul Proiecte Intranaţionale prezintă punctajul obţinut …Detalii

NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI – 2016

NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI – 2016
19/08/2016
Events in Moldova

Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaționale, Universitatea de Academiei de Științe, Rețeaua Punctelor de Contact, DAS Solution, institutele de cercetare și cele de învățământ superior, cu suportul Comisiei Europene pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de Cercetare și Inovare ORIZONT 2020, organizează NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI – 2016, a III-a Ediție, eveniment …Detalii

The International Visegrad Fund – Grant Guidelines

The International Visegrad Fund – Grant Guidelines
04/08/2016
News

The International Visegrad Fund is an inter­na­tional orga­ni­za­tion based in Bratislava, Slovakia. The pur­pose of the Fund is to facilitate and pro­mote the devel­op­ment of closer coop­er­a­tion among cit­i­zens and insti­tu­tions in the region as well as between the V4 region (the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) and other coun­tries, espe­cially the Western Balkans and coun­tries of the Eastern Partnership (Armenia, Azerbaijan, …Detalii

S3 Platform Newsletter

04/08/2016
News

Communication activity includes the publication of a concise “S3 Newsletter” on the S3 Platform website and its distribution to the registered regions and countries and to all those who have subscribed to the mailing list. The Newsletter has been issued 12 times in 2015, i.e. about monthly with a special edition announcing the March High level conference on Research and …Detalii

  • FP7 Projects