GenPORT e-Discussion on Incorporating Gender into H2020 Climate & Environment Research, 23-24 February 2016

04/02/2016
News

When researching the interaction between natural resources and humans, it is essential to incorporate a gender perspective to ensure non-biased results as established in Horizon 2020. The e-discussion aims to bring together current approaches for incorporating gender into climate action and environmental research broadly understood. It aims to provide concrete examples how a gender perspective not only can be integrated into research projects under the H2020 call “Climate action, environment, …Detalii

Apelul de concurs pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor ”Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors” în cadrul proiectului JPI- WaterWorks2015 ERA-NET Cofund

Apelul de concurs pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor ”Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors”  în cadrul  proiectului JPI- WaterWorks2015 ERA-NET Cofund
02/02/2016
News

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Propiecte Internaționale al AȘM lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în cadrul Inițiativei Uniunii Europene pentru Programare Comună în domeniul apelor: “Water Challenges for a Changing World” Joint Programming Initiative (JPI), și proiectului JPI-WaterWorks2015 ERA-NET Cofund „Sustainable Management of Water Resources in Agriculture, Forestry and Freshwater Aquaculture Sectors”/ …Detalii

APEL COMUN DE PROIECTE 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare şi Informatizărea a Ucrainei pentru perioada 2016-2018

01/02/2016
News

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare  şi Informatizare a Ucrainei (ASŞIIU) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, încheiat la data de 20 martie 1993, Protocolului Comisiei moldo-ucrainene de cooperare …Detalii

APEL COMUN DE PROIECTE 2016-2018: ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI și AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE DIN ROMÂNIA

01/02/2016
News

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI) și Academia de Ştiințe a Moldovei (AŞM) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Programului de cooperare științifică și tehnologică, semnat la București, la data de 14 octombrie 2015. Scopul concursului este de a promova cooperarea științifică în domeniile de cercetare și dezvoltare …Detalii

Apel de concurs pentru anul 2016: Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor

Apel de concurs pentru anul 2016: Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020  prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor
01/02/2016
News

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) informeaza comunitatea științifică din Republica Moldova despre prelungirea Apelului de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova cu privire la creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene “Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru …Detalii

Apelul de Concurs “BONUS EUROPEAN” pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020

Apelul de Concurs “BONUS EUROPEAN” pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020
01/02/2016
News

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) informeaza comunitatea științifică din Republica Moldova despre prelungirea Apelului de concurs “BONUS EUROPEAN” privind stimularea participării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare  ORIZONT 2020. Iniţiativa data este susţinută în cadrul Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene “Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în …Detalii

  • FP7 Projects