Anunţarea concursului pentru ocuparea poziţiilor vacante de Puncte Naţionale de Contact în cadrul Centrului Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

16/12/2014
News

Poziţiile anunţate pentru concurs sunt prevăzute pentru persoanele care vor ocupa funcţiile de bază în calitate de Punct Naţional de Contact responsabil de domeniile stabilite de UE în cadrul Programului Orizont 2020, după cum urmează: 1.     NCP pe domeniile (este domeniul unde se discută politicile, luarea deciziilor in cercetare-inovare la nivel european. Aplicantul trebuie să deţină grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat): European Research Council; Marie Sklodowska – Curie Actions on …Detalii

New COST Open Call now published! We will be gathering Action proposals by 24 March 2015, the first Collection Date

16/12/2014
News

The new Open Call has now been published. Proposals can be submitted as of February 2015. The first Collection Date will be 24 March 2015. As of February (the exact date will be communicated in January), you will be able to submit your proposals anytime throughout the year via thenew e-COST online submission tool. The COST Open Call will continue having the spring …Detalii

Extinderea Datei Limită la Concursul pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană

15/12/2014
News

Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Științe a Moldovei informează comunitatea științifică că data limită de depunere a proiectelor la Concursul pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană a fost extinsă pină la 12 ianuarie 2015, ora 17.00. Condițiile de prezentare rămîn cele stipulate în condițiile apelului de concurs. Totodată ţinem să atragem atenţia la priorităţile stabilite …Detalii

Seminar practic de scriere a proiectelor la Universitatea de Stat ” Alecu Russo”din Bălți

Seminar practic de scriere a proiectelor la Universitatea de Stat ” Alecu Russo”din Bălți
12/12/2014
Infodays and Trainings

                       La data de 12 decembrie 2014, Centrul Proiecte Internationale a organizat în cadrul Universităţii de Stat ” Alecu Russo”din Bălți   seminar practic de scrierea proiectelor la programul HORIZONT 2020. Agenda de lucru a seminarului a cuprins următoarele prezentări: 1.     Informația generală despre Programul ORIZONT 2020 (Informația va fi prezentată de dna  Lidia Vîrțan, …Detalii

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a primit cea mai înaltă distincţie a Comisie Europene – Logo-ul Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a primit cea mai înaltă distincţie a Comisie Europene – Logo-ul Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare
12/12/2014
News

Pe data de 9 decembrie 2014, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei devine prima instituţie care obţine logo-ul Excelenţă în Cercetare/HR Excellence in Research. Directoratul General pentru Cercetare a Comisiei Europene a acordat Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei această distincţie, recunoscind-o ca fiind o instituţie ce a înregistrat progrese notabile în vederea racordării politicilor privind resursele umane la prevederile …Detalii

JOIN THE DANUBE-INCO.NET DATABASE OF STAKEHOLDERS ACTIVE IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY, RENEWABLE ENERGY AND THE BIOECONOMY!

JOIN THE DANUBE-INCO.NET DATABASE OF STAKEHOLDERS ACTIVE IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY, RENEWABLE ENERGY AND THE BIOECONOMY!
09/12/2014
News

In the framework of Work Package (WP) 3 “Tackling Societal Challenges: Energy Efficiency and Renewable Energy in a Bio-based Economy”, the Danube-INCO.NET project is carrying out a mapping exercise aimed to identify the most relevant stakeholders active in the field of energy efficiency, renewable energy and the bioeconomy in the Danube Region. The result of this effort will be a …Detalii

  • FP7 Projects