Archive for October 17th, 2017

Programele de Lucru Preliminare în ORIZONT 2020 pentru perioada 2018 – 2020

17/10/2017
News

În atenţia comunităţii ştiinţifice!  Centrul Proiecte Internaţionale, Vă aduce la cunoştinţă că informația privind draft-urile Programenlor de Lucru pe domeniile de cercetare în Programul European de Cercetare și Inovare ”Orizont 2020” (2018-2020) o puteţi găsi Aici.