Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului  H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Water Systems”. În acest proiect participă peste 18 de parteneri din sfera cercetare-inovare din 16 ţări (Belgia, Estonia, Cipru, Danemarca, Irlanda, Israel, Italia, Republica Moldova, Norvegia, Portugalia, România, Africa de Sud, Spania, Suedia, Olanda şi Marea Britanie).

Scopul  apelului este de a susţine proiecte de cercetare care vizează dezvoltarea de noi concepte, evaluarea riscurilor, atingerea eficienţei costurilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, contibuind astfel la abordarea provocărilor europene din domeniul apelor.

Sînt acceptate propuneri de proiete de dezvoltare tehnologică de soluţii şi servicii inovative pentru:

-         tratarea, reutilizarea, reciclarea şi desalinizarea apei;

-         managementul resurselor de apă;

-         diminuarea impactului evenimentelor extreme (inundaţii şi  secete)

Echipele de cercetare care  vor aplica pentru finanţare se vor supune criteriilor de eligibilitate naţionale, specifice ţărilor din care fac parte.  La concurs pot participa doar echipe de cercetare din organizaţii de cercetare acreditate (universităţi, institute de cercetare,etc.).  Fiecare consorţiu trebuie să cuprindă cel puţin 3 echipe de cercetare, din minimum 3 ţări participante la apel meţionate mai sus.

Depunerea propunerilor de proiecte se va face în 2 etape.  Termenul-limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte (conceptului)  este 4 mai 2015, iar termenul-limită pentru depunrea propunerilor de proiecte este 14 septembrie 2015. Proiectele selectate după prima etapă vor fi invitate pentru depunerea proiectului complet.

Durata implementării unui proiect va varia între 24 şi 36 de luni.

Costul unui proiect nu va depăşi suma de 150 mii  lei pentru un an.

Informaţia mai detaliată privind Apelul de concurs se anexează.

Pentru informaţii suplimentare privind Apelul de concurs Vă puteți adresa la Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Telefon de contact – 022274534.

Mai multă informaţie gasiţi accesînd următorul link: http://www.waterjpi.eu/

: News