În atenția Comunității științifice,

În cadrul evenimentelor consacrate Zilei Europei, Centrul Proiecte Internaționale de comun cu Rețeaua Punctelor Naționale de Contact organizează pe data de 17 mai 2016, ora 9.00, Sala Azurie în incinta Academiei de Știinte a Moldovei, o zi de informare pentru toate domeniile din cadrul Programului Uniunii Europene  de Cercetare și Inovare “ORIZONT 2020″ privind apelurile de cocurs  deschise pentru perioada 2016-2017.
La eveniment sînt invitați: directorii, vicedirectorii, secretarii științifici a instituțiilor de cercetare ale Academiei de Știinte a Moldovei, rectorii, prorectorii pentru știință ale instituțiilor de învățămînt superior, IMM-uri, ONG-uri și  organizațiile interesate de acest eveniment.