În contextul acțiunilor de integrare a Republicii Moldova în cadrul Spațiului European de Cercetare, Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va găzdui pe data de 23 iunie 2016, la Chişinău, seminarul regional “Finanţarea cercetării bazată pe performanțe – către sisteme naționale de cercetare și inovare mai eficiente în regiunea Dunării”.

Evenimentul, care se va axa pe Prioritatea I a Spaţiului European de Cercetare – „sisteme naționale mai eficiente de cercetare , este organizat in comun cu Agenţia pentru Managementul Proiectelor a Ministerului Federal German pentru Educație și Cercetare, în cadrul proiectului Danube-INCO.NET (https://danube-inco.net/).

Reprezentanți ai statelor Dunărene vor prezenta experiența națională în domeniul finanțării cercetării în baza criteriilor de performanță, obiectivele specifice ale seminarului fiind:

  • evaluarea progresului în țările UE și în țările din afara UE privind nivelul de concurență în finanțarea cercetării și inovării și utilizarea indicatorilor de performanță drept criterii pentru finanțare;
  • discutarea problemelor-cheie în acest sens în țările dunărene din perspective naționale, concentrându-se pe țările non-UE din regiune;
  • transferul bunelor practici din țările dunărene cu sisteme funcţionale în domeniul cercetării şi inovării, către ţările care înregistrează deficiențe identificate în acest sens;
  • identificarea unor măsuri concrete care urmează a fi recomandate factorilor de decizie politică și agențiillor de finanțare din țările cu procesele de reformare continuă a sistemelor de cercetare și inovare pentru îmbunătățirea progresului în direcția de recuperare a decalajelor la standarde internaționale de excelență.

Participarea la eveniment are loc în baza invitaţiei.

Agenda preliminara