Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaționale, Asociația de Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova, Universitatea Academiei de Științe, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie și Societatea de Chimie din Republica Moldova organizează în perioada 2-3 martie 2017, Conferința Internațională ” Chimia Ecologică și Chimia Mediului 2017″ ediția a VI a (EEC-2017). Realizarea acestei conferințe, EEC-2017, a fost posibilă cu suportul substanțial oferit de Fundația Interguvernamentală pentru Educație, Știință și Cooperare Culturală (IFESCCO), Comisia Națională al Republicii Moldova pentru UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) și alte organizații.

Participanţi eligibili pot fi cercetători, experți în domeniu cît și tinerii cercetători, doctoranzi, studenți și cadre didactice din ţară şi de peste hotare. Aceştia se pot încadra cu comunicări în cadrul următoarelor Secţiuni:

  • Chimia Ecologică;
  • Chimia și ingeneria mediului;
  • Chimia Verde;
  • Aspecte ecologice și de mediu în cercetarea chimică și educație;
  • Tinerii cercetători în chimia ecologică și chimia mediului.

Programul de lucru al conferinței :

  • Joi, 2 Martie 2017, Deschiderea oficială, lucrări plenare
  • Vineri, 3 Martie 2017, Desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului

Rezumatele comunicărilor, întocmite conform cerinţelor, vor fi depuse online: înregistrarea online. Termenul limită de depunere a rezumatelor este 1 octombrie 2016.

Mai multă informație privind tematicile propuse precum și desfășurarea conferinței, le puteți găsi la următorul link: http://eec-2017.mrda.md/.