Academia de Ştiinţe a Moldovei  de comun cu Centrul Proiecte Internaţionale cu suportul Comisiei Europene, organizează în perioada 30-31 mai 2017 la Chişinau, evenimentul cu genericul “Schimbul de experienţă privind asocierea la Programul-cadru al Uniunii Europene de Cercetare şi Inovare ORIZONT 2020 (H2020)”.

Evenimentul este destinat țărilor Parteneriatului estic. Pănă în prezent asociate la  Programul Orizont 2020 sănt Moldova, Ucraina, Armenia și Georgia. La eveniment vor participa reprezentanți ai Comisiei Europene, a ţărilor asociate menţionate mai sus,  dar şi din alte țări asociate cu o vastă  experiență în domeniu, cum ar fi Israel, Serbia și Turcia. Pe parcursul evenimentului va avea loc un  schimb de opinii și de experiență privind organizarea autorităților naționale cu scopul de a profita din plin de privilegiile asocierii la H2020, inclusiv maximizarea beneficiilor din fondurile naționale angajate.

În ordinea de zi vor fi incluse subiectele: Beneficiile pe termen lung și provocările asocierii; Cele mai bune practici pentru o asociere de succes; Optimizarea condițiilor Programelor-cadru etc.

Agenda  preliminară se anexează.

Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului EaP PLUS, finanțat de Comisia Europeană.