În perioada 21-22 Noiembrie 2017 în cadrul forumului internațional “Youth Entrepreneurship in a Modern Society” organizat la Chișinău de Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM) în colaborare cu Youth Generation cu susținerea financiara a EACEA în cadrul programului Erasmus + al Uniunii Europene, PNUD şi Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetarii, va fi prezentat programul Horizon 2020, accesul IMM-urilor din țările Parteneriatului Estic la fondurile oferite în cadrul acestui program și Accesul la finanțare de risc. http://forum.antim.org/2017/#inregistrare 

: News