Centrul Proiecte Internaţionale vă informează că pentru introducerea proiectelor internaţionale în Hotărîrea cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, nr. 246  din  08.04.2010, vă rugam să completaţi fişa de înregistrarea din documentul ataşat: fişa de înregistrare și să prezentați contractul de finanțare semnat în forma electronică la următoarele adrese:  (silvia.racovita@h2020.md  și lidia.virtan@h2020.md).

Silvia Racoviţa, Lidia Vîrţan
Academia de Ştiinţe a Moldovei
B-v Ştefan cel Mare 1.et.4, of. 434,433
Tel de contact: 022 27-16-71, 27-45-34
http://cpi.asm.md