Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST)

Practica statelor membre UE, dar şi a celor asociate la PC7 (Elveţia, Israel, Turcia)  au demonstrat necesitatea creării unui oficiu de legătură în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, cu sediul la Bruxelles, în vederea promovării participării adecvate în programele europene de cercetare-inovare, dar şi sporirii dialogului pe această dimensiune cu Directoratele Comisiei Europene. La moment în Bruxelles activează în jur de 20 de astfel de oficii, reunite în reţeaua informală IGLO RTD.

Astfel,  Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea sa nr.790 din 22 octombrie 2012 a aprobat crearea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST), care va  oferi asistenţă informaţională şi organizatorică, consultanţă şi activităţi de promovare atît instituţiilor din sfera de cercetare-inovare (publice şi private), cît şi  celor din domeniile conexe.

Prin hotărîrea nr. 240 din 20 decembrie 2012, CŞŞDT al AŞM Centrului Proiecte Internaţionale i-au fost delegate atribuţiile de coordonare privind  activitatea  Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană.

La 15 aprilie 2013 Oficiul MOST a fost acceptat în calitate de membru al reţelei oficiilor de legatură în domeniul S&T cu sediul în Bruxelles - IGLO RTD.

Buletin Săptămînal al Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST)