La moment nu sunt anunțate funcții vacante.

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Academia de Știinte a Moldovei, biroul 440,  tel: 022-27-07-74, 022-27-45-34; e-mail: intprojects@asm.md