Concursul pentru suplinirea postului vacant de economist  la Centrul Proiecte Internaţionale

Condiţii de participare la concurs:

1. Cerinţe generale:

 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Posedă limba de stat scris şi vorbit, cunoaşterea limbii engleze este un avantaj;
 • Să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să dispună de studii necesare prevăzute pentru funcția  respectivă (studii superioare economice);
 • Calificări / specializări in domeniul financiar;
 • Cursuri de perfecţionare in domeniul financiar-contabil.
 • Operare PC: Excel, programe de contabilitate si gestiune.


2. Cerinţe  specifice:

 • Să participe la analize economice complexe a organizaţiei;
 • Să elaboreze  propuneri ale bugetului de cheltuieli  a institutiei;
 • Procesarea si perfectarea unor documente financiare;
 • Intocmirea contractelor de valoare mica si a altor acte la necesitate;
 • Perfectarea documentelor primare;
 • Activitati de logistica, acordarea suportului in lucru cu documentele, livrarea documentelor la destinatie;
 •  Să raspundă de corectitudinea informatiilor;
 •  Să asigure elaborarea in termeni utili a informaţiilor solicitate;
 • Salariul – conform legislatiei naţionale pentru instituţiile auxiliare din sectorul public.

3. Programul de lucru 8.00-17.00

4. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, pînă la 15 martie 2017.

5. Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa Centrului Proiecte Internationale al Academiei de Stiinte a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, et.4 biroul 440.

Persoana responsabila Diana Cucoş, contabil-şef al Centrului Proiecte Internaţionale, adresa de e-mail: diana.cucos@yahoo.com