Cooperarea bilaterală se bazează pe acordurile de cooperare semnate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu diferite fundaţii, ministere, academii şi de alte autorităţi de finanţare din ţări străine, în cazul în care sunt stipulate condiţiile de participare, priorităţile ştiinţifice şi programul Apelurilor de lansare.

Concursuri 2017

Concursuri 2016

Concursuri 2015

Concursuri 2014

Academia de Ştiinţe a Moldovei - Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (ASM-CNCI) - rezultatele evaluarii proiectelor - rezultatele concursului

Academia de Ştiinţe a Moldovei - Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB) – rezultatele evaluarii proiectelorrezultatele concursului

Concursuri 2013

Academia de Ştiinţe a Moldovei - Centrul Ştiinţifico – Tehnologic din Ukraina (AŞM -STCU) – Rezultatele concursului: Proiecte în continuare 2014 şi Proiecte noi 2014

Academia de Ştiinţe a Moldovei - Agentia Nationala pentru Problemele Stiintei, Inovarii si Informatizării a Ucrainei (AŞM-ANSIIU) – rezultatele concursului

Concursuri 2012 

Academia de Ştiinţe a Moldovei - Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (ASM-BMBF) – Rezultatele concursului

Academia de Ştiinţe a Moldovei - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ASM-ANCS)  - Rezultatele concursului

Academia de Ştiinţe a Moldovei - Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (ASM-BFBR)Rezultatele concursului

Academia de Ştiinţe a Moldovei Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (ASM-CNCI) - Rezultatele concursului

 Academia de Ştiinţe a Moldovei - Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa  (ASM-CNRS)Rezultatele concursului

Audierea rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul proiectelor de cercetare derulate în concursul comun de proiecte de cercetare dintre AŞM şi ANCS în perioada 2010-2012 

 

Consultaţii:

tel: 27-45-34 Lidia Vîrţan, Victoria Lisnic
27-16-71 Silvia Racoviţa