Centrul de Proiecte Internaționale serveşte ca un punct național de contact în cadrul PC7 BS-ERA-NET, SEERA-EI  şi ERA.Net RUS PLUS Pilot apelurile comune: