1 HOTĂRÎRE Nr. 299 din 27 octombrie 2016 cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2017 pentru umplementarea Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare
2 HOTĂRÎRE Nr. 296 din 27 octombrie 2016 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind cofinanţarea proiectelor de cercetare în cadrul proiectului FP7 ERA.Net RUS Plus
3 HOTĂRÎRE Nr. 295 din 27 octombrie 2016 cu privire la rezultatele concursului multilateral 2nd BMBF Regional Call şi alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind cofinanţarea proiectelor de cercetare şi mobilitate în cadrul Protocolului de Cooperare Ştiinţifică şi Tehnologică dintre AŞM şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Ştiinţei din Germania (BMBF)
4 HOTĂRÎRE Nr. 294 din 27 octombrie 2016 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind cofinanţarea proiectelor comune de cercetare în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare – Dezvoltare
5 HOTĂRÎRE Nr. 293 din 27 octombrie 2016 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind cofinanţarea proiectului european comun de cercetare în domeniul apelor “Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Water Systems” în cadrul WaterWorks2014JPI ERA – NET Coufund
6 HOTĂRÎRE Nr. 292 din 27 octombrie 2016 cu privire la rezultatele concursului bilateral de proiecte de cercetare, organiyat de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatiyării a Ucrainei (ANSŞIIU) pentru perioada 2016-2018 şi alocarea mijloacelor financiare pentru finanţarea proiectelor în anul 2017
7 HOTĂRÎRE Nr. 291 din 27 octombrie 2016 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017 privind finanţarea  proiectelor comune de cercetare între  Academia de Ştiinţe  Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare şi Inovare din România
8 HOTĂRÎRE Nr. 10 din 28 ianuarie 2016 cu privire la lansarea concursului propunerilor de proiect în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare
9 HOTĂRÎRE Nr. 9 din 28 ianuarie 2016 cu privire la numirea dnei dr., conf. univ. Angela Port în calitate de conducător  al proiectului bilateral AŞM-FRCF din Belarus “Screening-ul proteinelor alergene prin metode proteomice şi genomice în soiurile de mere create în Belarus şi Republica Moldova ”
10 HOTĂRÎRE Nr. 8 din 28 ianuarie 2016 cu privire la anunţarea concursului pentru proiecte multilaterale de cercetare în domeniul apelor “Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors ” în cadrul proiectului JPI WaterWorks2015 ERA – NET Cofund
11 HOTĂRÎRE Nr. 7 din 28 ianuarie 2016 cu privire la anunţarea concursului bilateral de proiecte de cercetare, organizat de către Academia de Ştiinţe  Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru cercetare Ştiinţifică şi Inovare din România
12  HOTĂRÎRE Nr. 6 din 28 ianuarie 2016 cu privire la anunţarea concursului bilateral de proiecte de cercetare, organizat de către Academia de Ştiinţe  Moldovei şi Agenţia de Stat pentru problemele Ştiinţei, Inovării, şi Informatizării a Ucrainei
13 HOTĂRÎRE Nr. 284 din 17 decembrie 2015 cu privire la aprobarea mijloacelor financiare pentru anul 2016 şi a reyultatelor concursului pentru proiecte europene commune de cercetare în domeniul apelor “Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Water Systems” în cadrul WaterWorks2014 JPIERA – NET Cofund
14 HOTĂRÎRE Nr. 283 din 17 decembrie 2015 cu privire la aprobarea finanţării în anul 2016 a proiectelor de cercetare în cadrul proiectului FP7.ERA.Net RUS Plus
15 HOTĂRÎRE Nr. 282 din 17 decembrie 2015 cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2016 pentru cofinanţarea proiectelor noi în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare – Dezvoltare
16 HOTĂRÎRE Nr. 281 din 17 decembrie 2015 cu privire la aprobarea finanţării în 2016 a proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus
17 HOTĂRÎRE Nr. 280 din 17 decembrie 2015 cu privire la aprobarea finanţării în 2016 a proiectelor commune de cercetare pentru mobilitate între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru cercetare din Italia (CNCI)
18 HOTĂRÎRE Nr. 90 din 30 aprilie 2015 cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2015 pentru cofinanţarea proiectelor noi în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare – Dezvoltare
19 HOTĂRÎRE Nr. 88 din 30 aprilie 2015 cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2015 şi aprobarea rezultatelor concursului proiectelor de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus
20 HOTĂRÎRE Nr. 87 din 30 aprilie 2015 cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2015 şi aprobarea rezultatelor concursului proiectelor de cercetare pentru mobilitate între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru Cercetare din Italia (CNCI)
21 HOTĂRÎRE Nr. 20 din 29 ianuarie 2015 cu privire la lansarea concursului propunerilor de proiect în cadrul Programului STCU – AŞM Iniţiative Comune de Cercetare – Dezvoltare
22 HOTĂRÎRE Nr. 290 din 17 decembrie 2014 cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2015 pentru cofinanţarea proiectelor în continuare în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare -Dezvoltare
23 HOTĂRÎRE Nr. 289 din 17 decembrie 2014 cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2015 pentru finanţarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei si Agenţia pentru Problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării din Ucraina
24 HOTĂRÎRE Nr. 288 din 17 decembrie 2014 cu privire la alocarea mijloacelor financiare în anul 2015 pentru finanţarea proiectelor comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei si Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Germania (BMBF)