Archive for April 3rd, 2017

RESINFRA: Anunț de concurs pentru anul 2017-2018, Modernizarea infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene

03/04/2017
News

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs privind  ”Modernizarea Infrastructurii de Cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene” pentru anii 2017-2018 – RESINFRA, în conformitate cu Hot.CSȘDT Nr.12 din 12.01.2017 și Decizia Consiliului de Adminstrare a implementării Programului RESINFRA din data de 30.01.2017.

RESINFRA: Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor: Apel de concurs pentru anul 2017

03/04/2017
News

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova pentru a contribui la creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020, în conformitate cu prevederile Programului RESINFRA „Facilitarea participării Republicii Moldova în programele UE de cercetare şi dezvoltare tehnologică (RESINFRA)”, aprobat prin Hotărârea nr. 12 din …Detalii

RESINFRA: BONUS EUROPEAN Pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020

03/04/2017
News

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI)  lansează Apelul privind stimularea participării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare  ORIZONT 2020. Iniţiativa data este susţinută în cadrul Programului „Facilitarea participării Republicii Moldova în programele UE de cercetare şi dezvoltare tehnologică (RESINFRA)”. Scopul acestei iniţiative este de a stimula participarea reprezentanţilor …Detalii

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) APEL COMUN PENTRU CONCURSUL DE CERCETARE 2018-2019

03/04/2017
News

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) anunţă cel de al patrulea concurs comun de proiecte de cercetare pentru perioada 2018-2019, în baza  Acordului de cooperare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi CNCI (Italia), semnat pe data de 22 februarie 2017. Scopul Concursului este de a promova şi sprijini cooperarea ştiinţifică a cercetătorilor din …Detalii