Miercuri, 18 martie a.c., rețeaua Punctelor Naționale de Contact (http://www.h2020.md/en/npc) au organizat seminarul de informare cu privire la oportunitatile programului cadru Orizont 2020 la Universitatea Tehnică a Moldovei, facultatea “Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”.

Au fost prezentate și discutate următoarele prezentări:

- Căutarea de Parteneri și formarea consorțiilor în Horizon 2020

- Ciclul de viață a unei propuneri de proiect (pregătirea pentru depunerea unui proiect; aplicarea acestuia pe cale electronică, etc.)

- Elaborarea bugetului la propunerea de proiect

-Apeluri deschise în 2015  pentru domeniul Acțiunile Marie Sklodowska-Curie

-Oportunitățile și beneficiile Programului EURAXESS

-Apelurile deschise în 2015 pentru domeniul: Tehnologii Informaționale și Comunicații, Tehnologii Viitoare și Emergente

La seminar au fost prezenti 15 reprezentanți ai facultății, care cu interes au adresat întrebări privind participarea cu success la programul Orizont 2020.

Programul Orizont 2020 reuneşte toate programele de finanţare existente ale Uniunii Europene în materie de cercetare şi inovare, și care răspunde în mod direct provocărilor societale majore identificate în Strategia Europa 2020 (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents).

Rețeaua Punctelor Naționale de Contact oferă suport informațional și asistență tuturor instituțiilor interesate să participe la Programul H2020. Pentru a stabili zile de informare sau consultații, puteți contacta NCP-ul responsabil de domeniul dvs. accesînd următorul link.