Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) informeaza comunitatea științifică din Republica Moldova despre prelungirea Apelului de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova cu privire la creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene “Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020″, semnat pe data de 24.09.2014.

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităţilor cercetătorilor ştiinţifici şi experţilor din Republica Moldova privind participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin susţinerea vizitelor de scurtă durată în instituţiile şi organizaţiile din sferă cercetaredezvoltare din ţările Membre şi cele Asociate ale Uniunii Europene.

Concursul este anunţat pentru toate domeniile de cercetare. În cadrul acestui concurs pot fi susţinute vizitele de scurtă durată în ţările Membre ale Uniunii Europene şi cele Asociate, pentru următoarele tipuri de acţiuni:

1) Evenimentele de brockerage/ networking pentru promovarea rezultatelor ştiinţifice autohtone şi dezvoltarea parteneriatelor pentru participarea în apelurile Programului ORIZONT 2020;

2) Întruniri de iniţiere a proiectelor Programului ORIZONT 2020 pentru a participa la elaborarea propunerilor de proiecte şi crearea consorţiumurilor în cadrul Programului ORIZONT 2020.

La Apelul de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor pot apela cercetătorii, aspiranţi la performanţele ştiinţifice în domeniile avansate ale ştiinţei, bine precizate, şi care activează in cadrul instituţiilor din sferă ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, precum şi reprezentanţi din mediul de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc.

Concomitent la unul şi acelaşi eveniment poate participa doar o singură persoană din partea unei instituţii din sectorul CDI.

Costul unui proiect nu va depăşi suma de 25 de mii lei pentru perioada de pînă la 5 zile. Fiecare zi de deplasare trebuie să fie justificată şi confirmată prin scrisoare de invitaţie şi agenda completă a evenimentului.

Luarea deciziilor privind selectarea şi finanţarea proiectelor va fi luată de către Comisia de Evaluare creată în cadrul Contractului de Grant pentru examinarea dosarelor depuse în cadrul Apelului de concurs.

Propunerile pot fi înaintate pînă la 01.12.2016.

Perioada  realizării  vizitelor  de  scurtă  durată  - pînă  la  20 decembrie 2016.

Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel la adresa:

Str. Ştefan cel Mare 1, biroul 433, Telefon de contact: 022 274534, 022 271671.

Formular de aplicare

: News