În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015, Centrul Proiecte Intranaţionale prezintă punctajul obţinut în urma expertizei propunerilor de proiect din cadrul Apelului comun de concurs.

În total, pentru participare la concurs au fost depuse peste 300 de propuneri de proiecte. În urma verificării eligibilității propunerilor de proiecte depuse, efectuate de ASM și ANCSI au fost declarate eligibile 268 de proiecte, care ulterior au fost transmise pentru expertizare la organele corespunzătoare de fiecare parte.

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte conform domeniilor științifice din cadrul Apelului ASM-ANCSI pot fi accesate aici:

  1. Mediu, fizica pămîntului
  2. Agricultură
  3. Sănătate
  4. Tehnologii
  5. Produse şi servicii
  6. Managementul ştiinţei şi resursei informaţionale
  7. Cercetare socio-economică şi umanistă

Urmare a organizării procesului de evaluare a propunerilor de proiecte aplicate la concurs, AŞM de comun cu ANCSI, recomandă pentru finanțare 26 de proiecte.

Directorii de proiecte pot depune contestaţii în formă scrisă la Centrul Proiecte Internaţionale  (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 433, 440), în termen de 3 zile lucrătoare (pînă la 24 august, 2016) de la data publicării listei proiectelor evaluate pe pagina www.asm.md şi pe pagina web a www.cpi.asm.md.

Despre rezultatul examinării contestaţiei directorii de proiect vor fi informaţi în termen de 3 zile lucrătoare.

Centrul Proiecte Internaționale, AȘM

: News