În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.790 din 22 octombrie 2012 „Cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană” şi al “Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Republicii Moldovei pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană” (MOST), aprobat prin Hotărârea nr.240 din 20.12.2012 al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare  Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de reprezentant al comunităţii ştiinţifice la Oficiul Republicii Moldovei pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (MOST).

Funcţia vacantă poate fi ocupată pe un termen de până la 3 luni de orice persoană selectată pe bază de concurs, care va întruni următoarele criterii:

 • statutul de rezident al Republicii Moldova;
 • studii superioare – masterat în relaţii internaționale/ studii europene (studiile doctorale vor constitui o prioritate);
 • calităţi profesionale şi morale remarcabile;
 • cunoaşterea şi vorbirea fluentă a limbii engleze;
 • cunoaşterea profundă a Programului – Cadru al Uniunii Europene de Cercetare şi Inovare “Orizont 2020” şi a instrumentelor conexe;
 • cunoașterea arhitecturii Spațiului European de Cercetare și a Programelor – Cadru ale Uniunii Europene;
 • vechimea în muncă în sistemul de cercetare-inovare (cel puţin 3 ani);
 • experiență în cooperarea științifică internațională;
 • cunoaşterea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • familiarizarea cu potențialul științific şi cel de inovare al Republicii Moldova, a cadrului normativ şi instituţional în domeniu;
 • utilizarea calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, Internet;
 • abilităţi manageriale demonstrate în activitatea anterioară;
 • abilităţi analitice şi de comunicare, spirit de iniţiativă şi flexibilitate;

Dosarul de participare la concurs (CV-ul şi o Notă cu obiectivele principale de activitate la Oficiul MOST) urmează a fi expediat în adresa Centrului Proiecte Internaţionale până pe data de 15 aprilie 2017:

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Academia de Știinte a Moldovei, biroul 440,  tel: 022-27-07-74, 022-27-45-34; 
e-mail: intprojects@asm.md
: News