Academia de Științe a Moldovei  și Centrul Proiecte Interanționale va aduce la cunoștință că  Apelul privind stimularea participării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020 „BONUS EUROPEAN”-  iniţiativă susţinută în cadrul Programului „Facilitarea participării Republicii Moldova în programele UE de cercetare şi dezvoltare tehnologică (RESINFRA)” iși sistează activitatea din  24 iulie 2017.

: News