La data de 9 februarie 2018, la Chişinau, şi-a desfăşurat lucrările Atelierul de lucru dedicat Diasporei Științifice: “Posibilități de cooperare în cadrul programului Orizont 2020: institutele de cercetare-dezvoltare și diaspora științifică”.

Evenimentul a avut drept scop de a reuni cercetători din Moldova și cei din Diaspora pentru a facilita cooperarea în scopul exploatării oportunităților de aplicare în comun la programul Orizont 2020, în scopul realizării unui schimb de cunoștințe şi fortificării conexiunilor existente. La eveniment au luat parte peste 50 de participanți: reprezentanți din Diaspora Ştiinţifică (Germania, Israel, Elveţia), reprezentanți ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Misiunii în Moldova a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie,  Biroului Relații cu Diaspora, instituțiilor de cercetare.
Evenimentul a fost organizat de Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul Proiectului EaP PLUS.

Prezentări:
: News