JRC Newsletter update – 19/01/2017

20/01/2017
News

Integrating migrants: education and vocational training key to address disadvantages First-generation migrants who arrive before the age of 15 and second-generation migrants overall perform better than the rest of first-generation migrants, sometimes nearly as well as their native counterparts. Read more… Newsletter

ISPIM Innovation Management Dissertation Award 2017

16/01/2017
News

Our community relies on the current crop of PhD researchers to develop the insights, theories and tools to shape the future of innovation management thinking and action. The ISPIM Innovation Management Dissertation Award, sponsored by Innovation Leaders and Wiley will reward this endeavour. Authors of the best three dissertations, as selected by the Scientific Panel, will be able to attend …Detalii

Chestionar: Webinare cu privire la proiectele CDI

Chestionar: Webinare cu privire la proiectele CDI
05/01/2017
News

Una din activităţile proiectului Orizont 2020 “EaP Plus”, care îşi propune să încurajeze cooperarea în domeniul cercetării şi inovării între Uniunea Europeană (UE) şi Ţările Parteneriatului Estic (PaE), constă în organizarea a 6 webinare axate pe aspecte specifice ce vizează proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI). Scopul webinarelor va fi de a asigura schimbul de bune practici și transferul …Detalii

În atenția comunitații științifice: înregistrarea proiectelor internaționale

04/01/2017
News

Centrul Proiecte Internaţionale vă informează că pentru introducerea proiectelor internaţionale în Hotărîrea cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, …Detalii

Concurs de selectare a Punctelor Naţionale de Contact pentru Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene (2014-2020)

29/12/2016
News

În contextul noului Program Cadru  al Uniunii Europene de  Cercetare si inovare „Orizont-2020” (H2020), Cenrtul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) anunţă concursul pentru ocuparea poziţiilor  vacante de Puncte Naţionale de Contact (NCP) pentru domeniile: – „Consiliul European de Cercetare”; „Infrastructuri Europene de Cercetare”; „Intreprinderi Mici si Mijlocii”, „Securitatea alimentatiei, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie; Biotehnologii”, „Transport inteligent ecologic …Detalii