Luni, 16 iulie curent, va avea loc ziua de informare cu privire la apelul pentru propuneri de proiecte “Cercetare în beneficiul IMM-urilor” al Programului Cadru 7.

În cadrul evenimentului va fi expusă informaţie detaliată cu privire la noul apel, de asemenea vor fi prezentate oportunităţile oferite prin intermediul acţiunii de mobilitate Parteneriate Industrie-Mediul Academic”, precum şi modalităţi de identificare a partenerilor prin intermediul reţelei Enterprise Europe Network.

Evenimentul se va desfăşura începînd cu ora 15.30, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Sala Mică (Bd. Ştefan cel Mare 1, et. 2) şi este organizat în contextul Săptămînii de informare cu genericul „Moldova-Membră a Spaţiului European de Cercetare”, în cadrul căreia este expusă informaţia detaliată cu privire la noile apeluri PC7 lansate pentru 2013.

Confirmarea participării poate fi efectuată la adresa de e-mail: diana.grozav@fp7.asm.md

Pentru informaţie suplimentară, Vă rugăm să accesaţi

SME NCP (Punct Naţional de Contact pentru întreprinderi mici şi mijlocii)

Diana GROZAV

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Tel.: +373-22-27-26-59

Fax: +373-22-27-05-02

E-mail: diana.grozav@fp7.asm.md

Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1, bir. 445, Chişinău

web:  http://fp7.asm.md/