La 10 Iulie, 2012 s-au deschis oficial apelurile pentru depunerea proiectelor în domeniul Programului Cadru 7 în domeniul Sănătății.

     Obiectivul programelor de cercetare în domeniul sănătăţii este ameliorarea sănătăţii cetăţenilor europeni, precum şi creşterea şi intensificarea competitivităţii şi capacităţii inovative a industriei şi afacerilor din domeniul sănătăţii la nivel european. Problemele globale de sănătate, ca de exemplu epidemiile în curs de apariţie, vor fi de asemenea analizate. Colaborarea europeană cu ţările în curs de dezvoltare va permite acelor ţări să îşi dezvolte capacităţile de cercetare. Scopul proiectelor în domeniul sănătății finanțate de Comisia Europeană vizează următoarele priorități pentru anul 2013:
1. Crecetări vizavi de SNC;
2. Rezistența antimicrobiană;
3. Cercetări comparative ai eficacității sistemuilui de sănătate;
Cu prilejul deschiderii apelurilor în domeniul sănătății la 10 iulie, ora 1000 la Academia de Științe a Moldovei a fost organizată Ziua de informare, în agenda căreia au fost incluse următorele priorități:
1. Deschiderea Apelurilor în domeniul Sănătății – aspecte generale. - Dr.hab., Prof.universitar Victor Vovc;
2. Programul de lucru 2013 – domeniul Sănătății. - Dr.med., conf.universitar Angela Paraschiv;
3. Exemple de proiecte finanțate de Conisia Europeană în cadrul Programului Cadru 7 în domeniul sănătății. - Dr.hab., Prof.universitar Victor Vovc;
4. Discuții.Detalii despre apelurile în domeniul sănătății găsiți aici.

Pentru informații splimentare vă puteți adresa:
Angela ParaschivDr., conf.universitar, șef studii catedra Epidemiologie, USMF „N.Testemițanu”
Punct Național de Contact domeniul Sănătății
tel. 20-53-25;
mobil 069060264
e-mail: angela.paraschiv@fp7.asm.md