Academia de Ştiinţe a Moldovei Vă aduce la cunoştinţă că luni, 9 iulie 2012, ora 14:00, în incinta AŞM (Sala Azurie, et.1) va avea loc lansarea oficială a apelurilor pentru propuneri de proiecte pentru anul 2013 în cadrul celui de-al Şaptelea Program Cadru Şapte pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (2007-2013) al Uniuni Europene (PC7).

Vă informăm că în perioada 10-16 iulie curent va fi organizată Săptămîna de informare cu genericul „Moldova-Membră a Spaţiului European de Cercetare”, în cadrul căreia va fi expusă informaţia detaliată cu privire la noile apeluri PC7 lansate pentru 2013. Evenimentul se înscrie în Planul de acţiuni „Moldova spre Orizont-2020” şi are drept scop informarea comunităţii ştiinţifice, mediului de afaceri şi societăţii civile din Republica Moldova cu privire la oportunităţile anunţate în cadrul PC7.

La aceste evenimente importante pentru toată comunitatea ştiinţifică din ţară sînt invitaţi: directorii instituţiilor de cercetare, secretarii ştiinţifici, şefii de centre şi laboratoare de cercetare, responsabilii de relaţii internaţionale, prorectorii pentru ştiinţă şi relaţii internaţionale, şefii de catedră din instituţiile de învăţămînt superior, reprezentanţii Ministerelor de profil, întreprinderilor mici şi mijlocii, organizaţiilor non-guvernamentale (Graficul complet al manifestărilor consacrate lansării Apelurilor PC7 pentru anul 2013 în Moldova se anexează). 

Menţionăm, că la data de 11 octombrie, 2011, la Bruxelles, Comisarul European pentru Cercetare, Inovare şi Ştiinţă, dna Máire Geoghegan-Quinn şi acad. Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM au semnat Memorandumul de Înţelegere între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (2007-2013). Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova a devenit prima ţară din cadrul Parteneriatului Estic şi a doua inclusă în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, care obţine statutul de ţară asociată la PC7.

PC7 este principalul instrument pentru finanţarea cercetării ştiinţifice în Europa, avînd în perioada 2007-2013 un buget de peste 53 miliarde Euro. Participarea la PC7 este deschisă unei game largi de organizaţii şi persoane – centre de cercetare, universităţi, IMM-uri, ONG-uri, corporaţii multinaţionale, organe ale administraţiei publice şi persoane fizice.

În rezultatul asocierii, Republica Moldova a obţinut drepturi similare statelor membre ale UE, devinind membru al Spaţiului European de Cercetare, ceea ce îi va permite:

-    să coopereze şi concureze în calitate de partener egal în toate concursurile anunţate de PC7;

-    să devină parte componentă a unei reţele europene a oamenilor de ştiinţă, mediului de afaceri şi factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele şi priorităţile europene în domeniul cercetării-inovării;

-   să beneficieze de potenţialul şi excelenţa ştiinţifică europeană pentru soluţionarea problemelor interne. 

 Saptamîna de informare a programului PC7