În data de 4 septembrie curent, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi-a desfăşurat lucrările seminarul “Managementul Proprietăţii Intelectuale în programele europene de cercetare”, organizat de AŞM, Centrul Proiecte Internaţionale (CPI), în parteneriat cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană, cu susţinerea Serviciului IPR Helpdesk al Comisiei Europene. Experții din cadrul IPR Helpdesk au intervenit de la Bruxelles prin intermediul unei video-conferinţe.

Cu un cuvînt de salut în cadrul seminarului a participat dl acad. Ion TIGHINEANU, Prim-vicepreşedinte al AŞM. Domnia sa a subliniat importanţa tematicii abordate pentru reprezentanţii mediului academic şi celui de afaceri, datorită necesităţii cunoaşterii mecanismelor ce ţin de protejarea proprietăţii intelectuale generate în cadrul proiectelor internaţionale de cercetare şi nu doar.

Dna dr. Lidia ROMANCIUC, director al CPI, a susţinut prezentarea “De la Programul Cadru 7 (2007-2013) la Orizont 2020 (2014-2020)”, care a fost axată pe obiectivele, priorităţile şi caracteristicile definitorii ale Programului Orizont 2020.

Dna Lea MONTESSE, expert din cadrul IPR Helpdesk, în cele două expuneri ale sale a abordat subiecte ce ţin de reglementarea Proprietăţii Intelectuale (PI) în proiecte PC7, exploatarea PI, licenţiere, regimul Drepturilor de Proprietate Intelectuală, diseminarea rezultatelor, etc.

Cît priveşte PI în Republica Moldova, Dna Liliana VIERU, Director adjunct de departament din cadrul AGEPI, în intervenţia sa, s-a referit la structura sistemului national de PI, clasificarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală, legislaţia în vigoare privind PI, implementarea standardelor europene în domeniu, de asemenea şi campaniile de creştere a gradului de conştientizare a consumatorilor cu privire la contrafacere şi piraterie, subliniind importanţa şi beneficiile protejării proprietăţii intelectuale, precum şi consecinţele negative ca rezultat al achiziţionării produselor piratate sau contrafăcute, atît pentru consumator, cît şi pentru producătorul autorizat.

La eveniment au participat beneficiarii proiectelor europene în derulare, persoanele responsabile de relaţii internaţionale şi transfer tehnologic din cadrul instituţiilor de cercetare-dezvoltare, rezidenţii Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice şi Incubatoarelor de Inovare, Punctele Naţionale de Contact în Programul Orizont 2020.

Prezentările din cadrul evenimentului pot fi accesate:

  1. De la PC7 la H2020
  2. IP in FP7 – challenges within collaborative research projects
  3. IP exploitation
  4. IP protection in Moldova: legal framework and state of the art
: News