Centrul Proiecte Internaţionale Vă informează că în perioada 2-3 aprilie 2015, va avea loc un training susţinut de experţi din Estonia.

În cadrul primei zile de training (2 aprilie), administratorii de reţea vor fi familiarizaţi cu Sistemul Informaţional de Cercetare al Estoniei (https://www.etis.ee/index.aspx?lang=en) şi modul de funcţionare al acestuia.

În cadrul celei de-a doua zi a evenimentului (3 aprilie), Punctele Naţionale de Contact ale Programului ORIZONT 2020, Punctele Locale de Contact EURAXESS şi cercetătorii, în special potenţialii aplicanţi la programul ORIZONT 2020 vor acumula noi cunoştinţe şi îşi vor fortifica capacităţile  în utilizarea Portalului Participantului  (Participant Portal – https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html), elaborarea şi depunerea unei propuneri de proiect.

Training-ul se va desfăşura în cadrul proiectului moldo-estonian “Moldova-Research Horizon Plus”,  finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.

Evenimentul din 2-3 aprilie se va desfăşura începînd cu ora 10.00 în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Bd. Ştefan cel Mare 1, Sala Mică, et.2).

Limba de lucru: engleză.

Notă: pentru desfăşurarea activităţilor practice, rugăm participanţii să-şi ia laptop-ul personal.

Pentru participare, rugăm să remiteţi formularul de înregistrare completat la adresa de e-mail: diana.grozav@h2020.md pînă la data de 1 aprilie. Tel. +373 22 271671

Agenda ziua 1

Formular de inregistrare ziua 1

Agenda ziua 2

Formular de inregistrare ziua 2