Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) lansează Apelul de concurs de  selectare a executanților  privind elaborarea videoclipurilor  promoţionale şi spoturilor publicitare  în cadrul  Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene „Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020″.

Tematicile videoclipurilor promoționale şi  spoturilor publicitare:

- Integrarea Ştiinţei Autohtone în Spaţiul European de Cercetare/ Moldovan Science towards the European Research Area; ( durata videoclipului promoţional -5  min);

- Ştiinţa cu şi pentru Societate/ Science with and for Society; ( durata videoclipului promoţional – 3 min; periodicitatea-semestrial; durata spotului publicitar – 1 min; periodicitatea-trimestrial)

Scopul concursului:

- Contribuirea la o nouă abordare a interacţiunii dintre publicul larg şi lumea cercetătorilor prin activităţi şi informaţii legate de modul în care cercetarea ştiinţifică contribuie la progresul umanităţii;

- Conştientizarea faptului că ştiinţa uneşte oamenii dincolo de graniţele lingvistice sau geografice şi organizează activităţi pentru a dezvălui ştiinţa care ne înconjoară într-un limbaj pe înţelesul tuturor;

- Propagarea ştiinţei autohtone la nivel naţional şi internaţional, dar şi pentru fortificarea capacităţilor cercetătorilor ştiinţifici şi experţilor din Republica Moldova privind participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) şi a altor programe comunitare.

Protagoniştii videoclipurilor şi spoturilor publicitare trebuie să fie cercetători ai organizaţiilor de cercetare şi inovare din Republica Moldova, studenţi, exploratori, inventatori, oameni de ştiinţă, precum şi experienţe inedite, conferinţe fascinante şi concursuri, interacţiunea acestora cu cele mai recente inovaţii tehnice, inspiraţii şi creativităţi ale universului ştiinţific.

O prioritate a concursului este şi promovarea ideii de intensificare a eforturilor savanţilor autohtoni în sporirea eficienţei activităţii de cercetare şi inovare în folosul întregii societăţi.

La concurs pot participa persoane fizice şi juridice din Republica Moldova care au o experienţă în domeniu de cel puţin 5 ani.

Data limită de prezentare a ofertelor este 27 aprilie 2015. 

Aplicanţii vor prezenta ofertele la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, la adresa:
Bd. Ştefan cel Mare 1, biroul 433,
Telefon: 022 274534,
e-mail: lidia.virtan@h2020.md
: News