La data de 16 aprilie curent , rețeaua Punctelor Naționale de Contact a organizat seminarul de informare cu privire la oportunitatile programului cadru Orizont 2020 şi Eficientizarea Energetică în domeniul constrcuţiei la Colegiul de Construcţii.

Au fost prezentate și discutate următoarele prezentări:

  • Prezentarea generală a Programului H2020; Aspecte financiare.
  • Înregistrarea Organizației în Portalul de Prticipare.
  • Căutarea de Parteneri și formarea consorțiilor în Horizon 2020.
  • Marie Skladowska-Curie și Apelul Twinning.
  • Inovații de eficientizare energetică în Construcții: Materialul de construcții „TFI”; Potențialul de participare în H2020.

La seminar au fost prezenti 26 reprezentanți ai colegiului, care cu interes au adresat întrebări privind participarea cu success la programul Orizont 2020.

Programul Orizont 2020 reuneşte toate programele de finanţare existente ale Uniunii Europene în materie de cercetare şi inovare, și care răspunde în mod direct provocărilor societale majore identificate în Strategia Europa 2020 (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents).

Rețeaua Punctelor Naționale de Contact oferă suport informațional și asistență tuturor instituțiilor interesate să participe la Programul H2020. Pentru a stabili zile de informare sau consultații, puteți contacta NCP-ul responsabil de domeniul dvs. accesînd următorul link.